Wyniki egzaminów maturalnych

W maju do egzaminów maturalnych przystąpili w „Jagiellończyku” wyłącznie absolwenci Technikum i to wyniki ich egzaminów napawają dumą. Przeskoczyliśmy średnie wyniki osiągnięte zarówno w kraju, jak i w województwie w tego typu szkole. Zdawalność u nas wyniosła 80%, przy nie najlepszej zdawalność w kraju i w województwie wynoszącej 69%. Podobnie – zdecydowanie lepiej wypadliśmy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, a także z najpopularniejszych rozszerzeń!!! Gratulujemy maturzystom!!!
Poniżej przedstawiamy rozkład średnich wyników uzyskanych przez uczniów naszego „Jagiellończyka „(J) w zestawieniu ze średnimi wynikami w kraju (K) i w naszym województwa (W):
język polski  (J) 59,3%  (K) 49%  (W) 50%
matematyka  (J) 61,2%  (K) 49%  (W) 48%
język angielski  (J) 72,3%  (K) 68%  (W) 68%
język niemiecki  (J) 56%  (K) 46%  (W) 42%
język angielski p. rozszerzony  (J) 91%  (K) 51%  (W) 53%
język niemiecki p. rozszerzony  (J) 66%  (K) 35% (W) 33%.
Jednocześnie wierzymy, że ostateczna zdawalność tegorocznego egzaminu wyniesie 100%, bowiem ci, którzy nie zdali, mają prawo do poprawki w sierpniu.
(źródło: ZSP Łasin)
Skip to content