Klub Historyczny

Majowe święta

Maj to miesiąc bogaty w wydarzenia i rocznice historyczne:

– 1 maja –  Święto Pracy i kolejna rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

– 2 maja – Dzień Flagi RP

– 3 maja  –  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

– 8 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa nad faszyzmem

– 18 maja – oddajemy hołd Żołnierzom II Korpusu Władysława Andersa, którzy zdobyli 

  wzgórze Monte Cassino.

Święta te odgrywają ważną rolę w budowaniu polskiej tożsamości narodowej, integrują wokół spraw Ojczyzny większość obywateli i rozwijają poczucie patriotyzmu. 

W 2004 r. ustanowiono 2 maja Dniem Flagi RP. Po co nam Święto  Flagi? Powodów jest wiele, ale najważniejszy to potrzeba zrozumienia naszego narodu, naszej historii i bycia z nich naprawdę  dumnymi.

Zasady eksponowania flagi:

  1. Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta i wyprasowana.
  2. Na fladze nie wolno umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków i liter.
  3. Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeśli umieszczone są pionowo, to kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
  4. Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach np. w czasie żałoby narodowej.

Dzień 3 maja upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie. Konstytucja ta była największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Wielkiego obradującego w latach 1788 – 1792. Autorami projektu konstytucji byli m.in.: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i  król Stanisław August Poniatowski. Historyczna sesja połączonych izb sejmu i senatu odbyła się 3 maja 1791 r. w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Ustawa Rządowa 3 Maja była pierwszą polską konstytucją, która stała się ważnym elementem społecznej  integracji: ” Wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany” – przypomina wieszcz atmosferę tamtego trzeciomajowego dnia.     

75 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim

 

75 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. Żydzi  nie stanęli do walki o zwycięstwo i laury ale godność i człowieczeństwo.

W walkach wzięło udział ok. tysiąca słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2 tys. żołnierzy Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom użyte zostały pojazdy opancerzone oraz artyleria.
Przez blisko miesiąc warszawskie getto prowadziło bój z wojskami niemieckimi. Niemcy systematycznie posuwali się w głąb getta. Paląc i niszcząc dom po domu zmuszali ludność cywilną do opuszczania bunkrów i schronów.

Powstańcy  walczyli do 16 maja 1943 r. Tego dnia gen. J. Stroop ogłosił koniec akcji pacyfikacyjnej i na znak zwycięstwa rozkazał wysadzić w powietrze Wielką Synagogę. Pozostała przy życiu grupa ok. 36 tys. Żydów została wysłana  KL Auschwitz i Majdanka.

Uczniowie Koła Historycznego pamiętali o tym wydarzeniu oddając hołd bohaterom.

 

KATYŃ – PAMIĘTAMY!

W tym roku przypada 78 rocznica zbrodni katyńskiej.

Uczniowie „Jagiellończyka” oddali hołd polskim żołnierzom i oficerom bestialsko zamordowanym  przez Sowietów w Katyniu. Wyrazem hołdu było zapalenie znicza pod „Dębem Pamięci”, który został posadzony dla upamiętnienia ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, zamordowanego w Katyniu 9 kwietnia 1940 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca to  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – oddajemy hołd żołnierzom niezłomnym, którzy wbrew wszystkiemu stawiali opór sowietyzacji Polski . Nie chcieli dopuścić do podporządkowania kraju Związkowi  Radzieckiemu. Walcząc z siłami agresora musieli zmierzyć się z wymierzoną w nich propagandą komunistyczną, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne represje. W walkach podziemia z władzą  zginęło  ok. 9 tys. konspiratorów, kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

 

 

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego

W tym roku obchodzimy 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z etapów na drodze do niepodległości było powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Przypominamy o tym wielkim zrywie narodowym, który miał charakter walki partyzanckiej. Podczas powstania stoczono ponad 1200 bitew i potyczek, a przez szeregi powstańcze przeszło około  200 tysięcy osób.

Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar jednak  w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

 

 

13 grudnia 1981 r. – pamiętamy

Pamiętamy o 13 grudnia 1981 roku – rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W tym celu zorganizowaliśmy kolejną wystawę zdjęć upamiętniającą tamte wydarzenia. Zdjęcia ukazują nie tylko moment ogłoszenia stanu wojennego przez gen. W. Jaruzelskiego, ale również dramatyczną walkę narodu z komunistyczną dyktaturą, jak również życie codzienne Polaków w stanie wojennym. Koło Historyczne nie tylko upamiętnia ale i oddaje cześć ofiarom stanu wojennego zapalając Światło Wolności.

 

 

 

75 rocznica powstania Armii Krajowej

 

 

75 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona przed 75 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. (czytaj dalej)

 

Uroczysta inauguracja

 

  28 września 2016 r. uroczystą inauguracją rozpoczął swą działalność Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Jesteśmy 4 takim Klubem w okręgu toruńskim – po Klubach w Toruniu przy Gimnazjum Nr 2, Grudziądzu przy Gimnazjum Nr 7 i Łasinie przy Gimnazjum Nr 1. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć tych, którzy do dziś stanowią dla nas wzór patriotyzmu i odwagi: Stanisław Wierzchucki – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, członek Światowego związku Żołnierzy AK, Maria Kowalewska – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Maria Zańczuk – żołnierz AK, przedstawiciel środowiska Sybiraków w Łasinie Pan Henryk Przeczewski, a także tych robią wszystko, aby pamięć o nich nigdy nie zaginęła: Piotr Kurek – członek Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kazimierz Wach – Prezes Okręgu Toruńskiego Armii Krajowej, Lesław Welker – Wiceprezes Okręgu Toruńskiego Armii Krajowej oraz Alicja Klementyna Mańkowska z Okęrgu Wielkopolska Związku Żołnierzy NSZ. Cieszymy się, że byli również z nami prezesi Klubów: Alicja Brożek – Prezes Klubu Armii Krajowej przy Gimnazjum nr 2 im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Dariusz Miller – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Grudziądz, Aleksandra Jankowska – Prezes Klubu Armii Krajowej przy Gimnazjum Nr 1 w Łasinie. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli również udział Marek Szczepanowski – Wicestarosta Powiatu Grudziądzkiego, ks. Kanonik Grzegorz Grabowski – proboszcz Parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie oraz Robert Głowacki – Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie. Dziękujemy za Waszą obecność i każde miłe słowo i gesty.
Po części oficjalnej nasza młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o historii Armii Krajowej.

 

 

Skip to content