ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
W ŁASINIE
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ