GIMNAZJALIŚCI
Kierunki kształcenia
Podania do szkół
Szkoła
Kontakt
Historia
Patron
Organy szkoły
Prawo szkolne
Samorząd szkolny
Przetarg ustny
SKP
Stacja Kontroli Pojazdów

Edukacja
Terminarz szkolny
Plan lekcji
Matura
Egzamin zawodowy
Pedagog
Stypendia
Szkolne koła
CARITAS
Historyczne
Informatyczne
Konstrukcyjne
Lingwistyczne
Matematyczne
PCK
Przyrodnicze
Teatralne
Gazetka szkolna
Sport
Zdrowy styl życia
SKS
Wiadomości sportowe
Biblioteka
Biblioteka online
Godziny otwarcia
Regulamin
Nowości
Czasopisma
Informacje
Konkursy
Organizowane konkursy
Olimpiady przedmiotowe
Nasi laureaci
Absolwenci
Absolwenci
Inne
Galeria foto
Galeria - Obchody 50-lecia
Wycieczka po naszej szkole
III Orszak Trzech Króli
II Orszak Trzech Króli
I Orszak Trzech Króli
Linki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Regulamin
I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
-lektury na okres 2 tygodni
-pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. d. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
e. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza
h. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
i. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, słuchacze) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.


III. Regulamin czytelni


a. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
b. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
c. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
d. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. e. W czytelni obowiązuje cisza.
f. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
g. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych (ICIM)


a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
g. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu.
h. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu
komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
Miasto i Gmina
Łasin

Klub Historyczny
im. Armii Krajowej


Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne zrealizowane
System Ewaluacji Oświaty

     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona Główna :: Wycieczka po szkole