GIMNAZJALIŚCI
Kierunki kształcenia
Podania do szkół
Szkoła
Kontakt
Historia
Patron
Organy szkoły
Prawo szkolne
Samorząd szkolny
Przetarg ustny
SKP
Stacja Kontroli Pojazdów

Edukacja
Terminarz szkolny
Plan lekcji
Matura
Egzamin zawodowy
Pedagog
Stypendia
Szkolne koła
CARITAS
Historyczne
Informatyczne
Konstrukcyjne
Lingwistyczne
Matematyczne
PCK
Przyrodnicze
Teatralne
Gazetka szkolna
Sport
Zdrowy styl życia
SKS
Wiadomości sportowe
Biblioteka
Biblioteka online
Godziny otwarcia
Regulamin
Nowości
Czasopisma
Informacje
Konkursy
Organizowane konkursy
Olimpiady przedmiotowe
Nasi laureaci
Absolwenci
Absolwenci
Inne
Galeria foto
Galeria - Obchody 50-lecia
Wycieczka po naszej szkole
III Orszak Trzech Króli
II Orszak Trzech Króli
I Orszak Trzech Króli
Linki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Projekty unijne

„Jagiellończyk na start”


Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Regulamin uczestnictwa w projekcie >>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie >>

Oświadczenie uczestnika projektu>>


  W okresie od 01 września 2014 roku do 30 lipca 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie realizowany będzie projekt „Jagiellończyk na start”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt, którego celami są: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 40 uczniów, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego, a także udział 7 uczniów w stażach, adresowany jest do młodzieży uczącej się w liceum.W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia pozalekcyjne:

• Fakultety międzyklasowe z chemii (1 gr.- 8 os.-30 h);
• Fakultety międzyklasowe z biologii (1 gr.- 8 os.-30 h);
• Fakultety międzyklasowe z języków obcych: język angielski (1 gr.- 8 os.- 30 h);
• Fakultety międzyklasowe z języków obcych: język niemiecki (1 gr.- 8 os.-30 h);
• Fakultety międzyklasowe z języków obcych: język rosyjski (1 gr.- 8 os.-30 h);
• Zajęcia z technik ICT (1 gr.- 8 os.- 60 h);
• Zajęcia wyrównujące z języka polskiego (1 gr.- 8 os.- 30 h);
• Zajęcia wyrównujące z matematyki (1 gr.- 8 os.-30 h);
• Zajęcia w ramach ścieżki „Edukacja ekologiczna” (2 gr. po 8 os.- 24 h);
• Zajęcia w ramach ścieżki „Przedsiębiorczość” (2 gr. po 8 os.-24 h);
• Zajęcia w ramach ścieżki „Ekspresja kulturalna” (2 gr. po 8 os.-24 h);
• Zajęcia w ramach ścieżki „Wychowanie patriotyczne” (1 gr.- 8 os.-24 h);
• Warsztaty teatralne (1 gr. - 8 os.-24 h);
• Zajęcia prorynkowe + blok doradztwa zawodowego (1 gr. - 8 os.-30 h).

Ponadto młodzież licealna będzie mogła wziąć udział w wyjadach do:

• Bydgoszczy - Opera Nova (24 os.);
• Bydgoszczy - Teatr Polski (24 os.);
• Grudziądza - kino Helios (24 os.);
• Golubia – Dobrzynia - żywa lekcja historii (39 os.);
• Torunia - dom Kopernika, Muzeum Podróżników (24 os.);
• Nowej Wsi – oczyszczalnia ścieków (16 os.)
• Zakurzewa – sortownia odpadów (16 os.)
• Solca Kujawskiego – Inkubator Przedsiębiorczości (16 os.)
• Grudziądza– Park Przemysłowy (16 os.)

W ramach projektu odbędą się także czterotygodniowe staże w Ośrodku Wypoczynkowym Casus (3 os.) oraz Wytwórni Opakowań Blaszanych „Beczkopol” Spółka z o.o. (4 os.), za które uczniowie otrzymają stypendia stażowe.

**************************************************************************************
Dnia 5 maja 2015 roku uczniowie klas I i II LO w ramach projektu „Jagiellończyk na start” wzięli udział w żywej lekcji historii – w wycieczce do Golubia-Dobrzynia.


W ramach wycieczki odbyło się:

1. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
2. Strzelanie z łuku, rzuty toporkami, nożami i włóczniami
3. Gra miejska na golubskim rynku
4. Prezentacja na temat husarii
5. Pokaz husarza
6. Ognisko z kiełbaskami.


**************************************************************************************
WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.


  Dnia 9 czerwca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie wybrali się na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza. W wyjeździe brali udział uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego, którzy wcześniej uczęszczali na zajęcia „Edukacji Ekologicznej” projektu „Jagiellończyk na start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wycieczce uczestniczyło 16-u uczniów, którzy pod opieką pani Joanny Filiżanowskiej oraz pani Urszuli Jelińskiej mieli okazję zwiedzić Oczyszczalnię Ścieków dla miasta Grudziądza i dowiedzieć się jak ona funkcjonuje. Uczniowie pod opieką wykwalifikowanego pracownika uzyskali również informacje na temat historii powstania oczyszczalni oraz szczegółowych zasad przepompowywania i oczyszczania wody. Przybliżono im także nowoczesne technologie wykorzystywane w obiekcie, między innymi na czym polegają takie procesy jak: pompowanie wody i oddzielanie zanieczyszczeń w separatorach, fermentacja i sedymentacja osadów, biologiczne utlenianie zanieczyszczeń, biofiltracja, suszenie i odsiarczanie a także wytwarzanie biogazu i uzyskiwanie z niego energii. Przy okazji uczniowie zwiedzili teren oczyszczalni, a ponadto mieli możliwość bliskiego poznania i obejrzenia poszczególnych jej elementów takich jak: pompownia ścieków, kratownia, piaskowniki, osadniki wstępne i wtórne, reaktory biologiczne, stacja pomiarowa ścieków, pompownia osadów, komory fermentacyjne, stacja odwadniania i suszenia osadów oraz zbiorniki z biogazem. Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi była dla uczniów ciekawym doświadczeniem oraz możliwością poszerzenia wiedzy z zakresu ekologii środowiska.


**************************************************************************************
ZAJĘCIA W RAMACH ŚCIEŻKI „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
WYJAZD DO GRUDZIĄDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO .


  Dnia 16 czerwca 2015 roku grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia w ramach ścieżki „Przedsiębiorczość” udała się pod opieką Pani Betiny Grabowskiej i Pana Michała Rymackiego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.
  Spotkanie, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości poprowadziła Pani Ewa Wrzos. Dotyczyło ono działalności Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości: od kiedy funkcjonuje?, w jakim celu?, kto może skorzystać z usług Inkubatora i jakie ma z tego tytułu korzyści?
  Drugą część spotkania poprowadził dyżurujący w Inkubatorze radca prawny, który udzielił odpowiedzi na pytania:
- kto może prowadzić działalność gospodarczą?
- jakich formalności należy dopełnić by działalność gospodarczą założyć?
- na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o zakładaniu działalności gospodarczej?
  Tematyka spotkania była uzupełnieniem wiadomości zdobytych przez uczniów na zajęciach. Nasza wizyta w Grudziądzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości była czymś nowym, nie tylko dla uczniów Jagiellończyka, ale także dla pracowników GPP. Może zapoczątkowaliśmy pomysł na poszerzenie oferty Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości?
Bogatsi o nową wiedzę uczniowie wrócili do szkoły i zaczęli snuć plany własnej firmie.

**************************************************************************************
ZAJĘCIA W RAMACH ŚCIEŻKI „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
WYJAZD DO REGIONALNEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SOLCU KUJAWSKIM .


  Dnia 24 czerwca 2015 roku grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia w ramach ścieżki „Przedsiębiorczość” udała się pod opieką Pani Betiny Grabowskiej i Urszuli Jelińskiej do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Spotkanie, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości poprowadził sam prezes Pan Piotr Kubiak. Prezentacja przygotowana dla grup zorganizowanych ze szkół dotyczyła: historii Parku Przemysłowego, w jakim celu został on powołany? Przedstawiono również firmy działające w Parku Przemysłowym pod kątem rodzaju wykonywanej działalności, ilości zatrudnianych osób itp. Dowiedzieliśmy się jakie korzyści posiadają te firmy z tytułu prowadzenia działalności właśnie w tym miejscu i jakie korzyści ma Solec Kujawski z istnienia tegoż Parku Przemysłowego.

Pan Piotr Kubiak mimo iż jest prezesem Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości od ładnych paru lat spotkanie prowadził w sposób przystępny i interesujący dla uczniów.


„Kompetencje ponad wszystko”


Projekt „Kompetencje ponad wszystko”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.


Regulamin uczestnictwa w projekcie >>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie >>

Oświadczenie uczestnika projektu>>

  Współfinansowany przez Unię Europejską projekt „Kompetencje ponad wszystko” realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie w terminie od 01 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum.
Celem projektu jest poprawa szans na rynku pracy 91 uczniów ZSP w Łasinie poprzez wdrożenie programu rozwojowego i wzrost jakości kształcenia.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wchodzącego w skład Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Projekt zakłada wykonanie dwóch zadań.

Zadanie 1 obejmuje wsparcie rozwijające i wyrównujące, w związku z czym realizowane będą następujące działania:
1. Przygotowanie do matury – zajęcia z matematyki dla uczniów Technikum [30 godzin – 1 grupa licząca 8 osób];
2. Zajęcia wyrównujące z matematyki dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej [30 godzin – 2 grupy: 1 T, 1 ZSZ liczące po 8 osób];
3. Przygotowanie do matury – zajęcia z języka polskiego dla uczniów Technikum [30 godzin – 1 grupa licząca 8 osób];
4. Zajęcia wyrównujące z języka polskiego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej [30 godzin – 1 grupa licząca 8 osób];
5. Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej [60 godzin – 2 grupy: 1 T, 1 ZSZ liczące po 8 osób];
6. Zajęcia ICT dla uczniów Technikum [120 godzin – 1 grupa licząca 8 osób];
7. Zajęcia prorynkowe – blok doradztwa zawodowego + ABC przedsiębiorczości dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum [30 godzin – 2 grupy: 1 T, 1 ZSZ liczące po 8 osób];.

Zadanie 2 – Rozwój zawodowy uczestników – zakłada:
1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
a) szkolenie spawacza [1 grupa licząca 8 osób – 145 h/grupę];
b szkolenie operatora wózków widłowych (1 grupa licząca 8 osób – 67 h/grupę);
c) szkolenie operatora koparko-ładowarki (1 grupa licząca 8 osób – 176 h/grupę);
d) szkolenie pracownika małej gastronomii z kursem carvingowym (1 grupa licząca 8 osób – 140 h/grupę);
e) szkolenie obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem (1 grupa licząca 8 osób – 40 h/grupę).

2. Organizację staży w zakładach pracy.
W okresie lipiec-sierpień 2013 dziesięcioro uczniów weźmie udział w czterotygodniowych stażach w dwóch współpracujących ze szkołami zakładach: firmie Beczkopol (branża mechaniczna) oraz Casus sp. z o.o. (branża gastronomiczna). Każdy z BO przepracuje po 150 h; uczniowie odbywający staż otrzymają stypendia stażowe oraz zostaną wyposażeni w ubrania robocze.

**************************************************************************************
„Wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne”


  Celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia szkoły poprzez zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego i informatycznego, przyczyniająca się do podwyższenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia w zakresie mechatroniki pojazdów samochodowych.więcej>>

**************************************************************************************Udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:


„KREATYWNOŚĆ ABSOLWENTEK I ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO”

Uczestnicy wezmą udział w następujących zajęciach:

- wyrównawczych z matematyki dla uczniów ZSZ (2 gr.- do 12 os.);
-dodatkowych z matematyki dla uczniów/uczennic ZSZ przygotowujące do wyższego etapu kształcenia (2 gr.- 10-15 os.);
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów Technikum Informatycznego (2 gr.- do 12 os.);
- wyrównawczych z fizyki i chemii dla uczniów klasy I Technikum Informatycznego (2 gr.- do 12 os.);
- z przedmiotów zawodowych „Komunikacja i Public Relations” (2 gr.- 10-15 os.); - specjalistycznych przed egzaminem zawodowym dla sprzedawców (4 gr. – do 8 os.);
- z języka angielskiego zawodowego dla uczniów Technikum Informatycznego (4 gr.- do 12 os.);
- „Język niemiecki przed maturą” dla uczniów/uczennic klasy II i III Technikum Informatycznego (1 gr. – do 12 os.);
- z języka rosyjskiego dla ZSZ (1 gr.- do 12 os.);
- pedagogiczno – doradczych (2 gr. – do 12 os.);
- z algorytmiki dla uczniów/uczennic klasy I Technikum Informatycznego (4 gr. -10 -15 os.);
- przygotowujących do wejścia na rynek pracy (2 gr.- do 12 os.);
- dodatkowych z przepisów ruchu drogowego (2 gr. - 10 -15 os.);
- specjalistycznych „Rozwój kompetencji informatycznych” dla uczniów Technikum informatycznego (2 gr.- 10 – 15 os.);
- specjalistycznych z diagnostyki pojazdów dla uczniów ZSZ (1 gr. - do 8 os.);
- specjalistycznych z mechatroniki dla uczniów ZSZ (1 gr. – do 8 os.);

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z kursów:

- „Wózki jezdniowe” (15 os.);
- „Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem” (29 os.);
- „Magazynier z fakturowaniem” (10 os.).

W ramach projektu zorganizowane zostaną również wyjazdy edukacyjne, m.in. na Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych „POLAGRA”, obchody Dni Pola Grubno 2010 oraz pokaz maszyn rolniczych w działaniu – BEDNARY 2010. Realizacja projektu potrwa do 17 czerwca 2011 roku.

Informacja dotycząca rekrutacji dostępna jest na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Opis projektu >>
Regulamin właściwy >>
Załacznik nr 1 >>
Załacznik nr 2 >>
Załacznik nr 3 >>

**************************************************************************************"Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych"


Urządzenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego znajdujące się na Warsztatach Szkolnych:

1) Podnośnik nożycowy STD-8200, model STD-8240TX-W, firma SINO-ITALIAN TAIDA
2) Podnośnik nożycowy STD-8200, model STD-8240TX-W, firma SINO-ITALIAN TAIDA
3) Podnośnik dwukolumnowy STD-6100, model STD-6132B-W, firma SINO-ITALIAN TAIDA
4) Hydrauliczny próbnik luzów przegubów (szarpak) typu HPLP-3,5 z odmianą HPLP-3,5/K
5) Hydrauliczny próbnik luzów przegubów (szarpak) typu HPLP-3,5 z odmianą HPLP-3,5/K
6) Diagnoskop CARMANSCAN I
7) Diagnoskop CARMANSCAN I
8) Geometria kół BEISSBARTH ML 8 Easy
9) Geometria kół BEISSBARTH ML 8 Easy
10) Analizator spalin OPUS 40D/50
11) Analizator spalin OPUS 40D/50
12) Dymomierz OPUS 50
13) Dymomierz OPUS 50
**************************************************************************************„Pracownie komputerowe dla szkół”

W ramach projektu 23 czerwca 2008 roku otrzymaliśmy:

- Komputer – serwer Actina SOLAR E 100 X3 – szt. 1
- Komputer – uczniowska stacja robocza Actina Sierra – szt. 19
- Monitor LCD ASUS VW 193 D-B – szt. 20
- Skaner A4 HP Company – szt. 2
- Sieciowa drukarka laserowa HP LaserJet – szt. 2
- Komputer przenośny z systemem operacyjnym Dell Inc. – szt. 1
- Wideoprojektor Benq Corporation Ltd: MP 620C – szt. 1
- Przełącznik sieciowy
- Krosownica 48 portowa
- Szafka Belma Accesoriies Systems
- Oprogramowanie

**************************************************************************************
W ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkołach i placówkach
„MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH”
naszej szkole udzielono wsparcia finansowego,
dzięki któremu zamontowano:

- Rejestrator na 16 kamer
- Kamery wewnętrzne kopułowe – 14 szt.
- Kamery zewnętrzne – 2 szt.
- Monitor TV

  Dostawa i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego systemu TV nastąpił 20.11.2007 roku.
  Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 15 000zł, z czego 12 000zł pochodziło ze środków budżetu państwa.

**************************************************************************************„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”


W ramach projektu 09.08.2006 roku otrzymaliśmy:

- Komputer NTT Etiuda – szt. 4
- Monitor 17”-SyncMaster 795DF – szt. 4
- Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet 3052- szt. 1
- Przełącznik sieciowy 8 portowy – szt. 1
- Krosownica – JYH ENG- szt. 1
- Szafka – ESTAP ELK.SAN.TIC.LTD.STI –SZT. 1
- Licencjonowane oprogramowanie (Microsoft Office 2003 Prof. PL, o Cenzor EDU, Oprogramowanie edukacyjne: multimedialna encyklopedia powszechna PWN edycja 2006, multimedialny atlas świata PWN edycja 2005, multimedialny słownik języka polskiego i wyrazów obcych)

Wartość brutto przekazanego ICIM wynosi 14 718,83 zł.

**************************************************************************************1. Phare 2001, Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Numer projektu - PL01.06.09.01-02-02/SP4

W ramach projektu dnia 01.12.2004 otrzymalismy nowe wyposażenie pracowni komputerowej:

- Serwer OPTIMUS VE 200 G4 - szt. 1
- PC OPTIMUS OPTItech PIV 2,8 - szt. 17
- Software Novell Business Suite 6.5 Polish Type szt. 1
- Software MS Windows XP PRO PL OEM -szt. 17
- Software Dr. Web - szt. 18
- Software MS Office Pro 2003 PL - szt. 17
- Monitor OPTIView v17' - szt. 18
- Urządzenie wielofunkcyjne HP3380 - szt. 1
- Notebook Aristo 2600 15''/DVD-CDRW/ - szt.1
- Projektor multimedialny Sanyo SU50 - szt. 1
- UPS Ever EcoPro 1000 CDS - szt. 1Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
Miasto i Gmina
Łasin

Klub Historyczny
im. Armii Krajowej


Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne zrealizowane
System Ewaluacji Oświaty

     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona Główna :: Wycieczka po szkole