GIMNAZJALIŚCI
Kierunki kształcenia
Podania do szkół
Szkoła
Kontakt
Historia
Patron
Organy szkoły
Prawo szkolne
Samorząd szkolny
Przetarg ustny
SKP
Stacja Kontroli Pojazdów

Edukacja
Terminarz szkolny
Plan lekcji
Matura
Egzamin zawodowy
Pedagog
Stypendia
Szkolne koła
CARITAS
Historyczne
Informatyczne
Konstrukcyjne
Lingwistyczne
Matematyczne
PCK
Przyrodnicze
Teatralne
Gazetka szkolna
Sport
Zdrowy styl życia
SKS
Wiadomości sportowe
Biblioteka
Biblioteka online
Godziny otwarcia
Regulamin
Nowości
Czasopisma
Informacje
Konkursy
Organizowane konkursy
Olimpiady przedmiotowe
Nasi laureaci
Absolwenci
Absolwenci
Inne
Galeria foto
Galeria - Obchody 50-lecia
Wycieczka po naszej szkole
III Orszak Trzech Króli
II Orszak Trzech Króli
I Orszak Trzech Króli
Linki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Kierunki kształcenia
OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻYLiceum Ogólnokształcące – nauka trwa 3 lata i zostaje uwieńczona zdaną maturą

  KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA – zwiększona liczba godzin nauczania języków obcych i przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, wos) pozwala zdobyć wiedzę wymaganą na kierunkach: filologia polska i obca, prawo, politologia, socjologia, marketing, pedagogika i wielu innych


  KLASA PRZYRODNICZA – pozwala zdobyć rozszerzoną wiedzę z biologii, geografii, chemii lub matematyki oraz języka angielskiego lub niemieckiego niezbędną do kontynuacji kształcenia w zakresie nauk medycznych, pedagogicznych, rolniczych i technicznych.
Technikum  TECHNIK EKONOMISTA – nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Dodatkowo zdobędziesz podstawy wiedzy logistycznej.


  TECHNIK INFORMATYK - nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych Dodatkowo zdobędziesz podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki.


  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdasz dwie kwalifikacje: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Dodatkowo możesz uzupełnić wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej oraz za darmo uzyskać prawo jazdy kat. B.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – nauka trwa 3 lata i kończy się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem wykształcenia zasadniczego branżowego.


  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauka odbywa się na warsztatach szkolnych, ośrodku szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, kończy się egzaminem zawodowym teoretycznym i praktycznym zdawanym w naszej szkole w zakresie kwalifikacji: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs nauki jazdy kat. B.


  ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauka przebiega na warsztatach szkolnych, ośrodku szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, zakończona zostaje egzaminem zawodowym teoretycznym i praktycznym zdawanym w naszej szkole w zakresie kwalifikacji: MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs nauki jazdy kat. B.


  MECHANIK MOTOCYKLOWY – nauka odbywa się w warsztatach szkolnych, ośrodka szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów; zostaje zakończona egzaminem zawodowym teoretycznym i praktycznym zdawanym w zakresie kwalifikacji: MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych. W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs nauki jazdy kat. A.


  MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH – nauka odbywa się na warsztatach szkolnych, ośrodku szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, na jej zakończenie zdaje się egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny w naszej szkole w zakresie kwalifikacji: MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. W trakcie nauki odbywa się bezpłatnie kurs nauki jazdy kat. B i T. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie jest równoznaczny z uzyskaniem kwalifikacji rolniczych.


  SPRZEDAWCA – uczniowie jako młodociani pracownicy odbywają naukę w szkole (zajęcia teoretyczne) i u pracodawcy (zajęcia praktyczne), zostaje ona zakończona egzaminem zadawanym w naszej szkole w zakresie kwalifikacji: AU.20. Prowadzenie sprzedaży. W trakcie nauki można dodatkowo uzyskać certyfikat kursu obsługi kas fiskalnych.

Lista pracodawców


  KLASA WIELOZAWODOWA BS I stopnia - uczniowie- młodociani pracownicy podpisują umowę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego realizują zajęcia praktyczne; w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a kształcenie z przedmiotów zawodowych odbywa się w systemie kursowym – 4 tygodnie w każdym roku szkolnym; po ukończeniu szkoły zdają egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą ( w przypadku zawodów, pracodawców zrzeszonych przez CECH) lub przez Okręgową Komisję EgzaminacyjnąLista pracodawców


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – nauka trwa 2 lub 3 lata, umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu matury kontynuację nauki na studiach wyższych.

SZKOŁA POLICEALNA – nauka trwa od 1,5 roku do 2 lat, a po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uzyskaniu tytułu technika.
  TECHNIK ADMINISTRACJI – zdobywa wiedzę w zakresie wykonywania prac biurowych, sporządzania dokumentów i prowadzenia postępowania administracyjnego i zadaje egzamin z kwalifikacji: AU.68. Obsługa klienta w jednostkach organizacji


  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – kształcenie odbywa się w zakresie oceny stopnia zagrożenie i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy, ustalaniu okoliczności wypadków i chorób zawodowych oraz organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikację: MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
  TECHNIK INFORMATYK – celem nauki jest zdobycie wiedzy w zakresie montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych, a także programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych i projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.  TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – słuchacz zdobywa wiedzę z prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych i wynagrodzeń oraz składek pobieranych przez ZUS, a także prowadzenia analizy finansowej. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje: AU.36. Prowadzenie rachunkowości. AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.


  TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ – zawód pozwalający zdobyć wiedzę w zakresie organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym i działalności agroturystycznej oraz obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
  TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO – w trakcie nauki słuchacz uczy się planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków oraz prowadzenia pojazdów samochodowych. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje: AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego. AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
Miasto i Gmina
Łasin

Klub Historyczny
im. Armii Krajowej


Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne zrealizowane
System Ewaluacji Oświaty

     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona Główna :: Wycieczka po szkole