Technik rachunkowości

Opis kierunku

Słuchacz zdobywa wiedzę z prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych i wynagrodzeń oraz składek pobieranych przez ZUS, a także prowadzenia analizy finansowej.