Sprzedaż towarów

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PREZENTACJĄ, KTÓRA JEST POWTÓRZENIEM WIADOMOŚCI DO PRZYSZŁEGO SPRAWDZIANU.

Prezentacja