Podstawy Przedsiębiorczości

Temat: Powtórzenie wiadomości- podatki (teoria).

Przepisać do zeszytu pytania i udzielić odpowiedzi w zeszytach. 
 1. Podatek to ….
 2. Pogrupuj wymienione przykłady podatków ze względu na przedmiot opodatkowania
  podatek od nieruchomości, ryczałt, podatek rolny, PIT, VAT, podatek od gier, CIT, akcyza
 3. Podaj stawki podatkowe: a) PIT (progresywny) b) CIT c) VAT (wszystkie)
 4. Wymień znane Tobie organy podatkowe (gdzie uiszcza się podatki).
 5. Termin składania rocznego zeznania podatkowego PIT mija……
 6. Czym kierował się ustawodawca grupując towary na różne stawki podatku VAT.
 7. Wyjaśnij jakie podatki nazywa się pośrednimi i wymień je
 8. Jaką funkcję pełnią podatki?
 9. Wymień trzy przykłady podatków lokalnych (samorządowych).