Język polski

1. Tekst „Marsjanin” s. 71. Pojęcia: recenzja – cechy recenzji (zapisać w zeszycie), zad. 1-9 s. 74
2. Drugie bicie serca s. 78-81, zad. 1-10, s. 81; pojęcia: motyw, motyw wędrowny, świat przedstawiony
Zad. : Wskaż co najmniej trzy przykłady utworów literackich lub obrazów, w których pojawia się motyw śmierci. Omów szczegółowo jedno dzieło.
3. Ks. Hioba, s. 84-85, zad. 1-11
 
Zadania mają być w zeszytach.