Historia

  1. Przeczytaj tekst źródłowy w podręczniku na str. 218 „Wincenty Kadłubek o Testamencie Bolesława Krzywoustego”. Następnie odpowiedz na pytania pod tekstem.
  2. Ćw. 2 i 3 podręcznik str. 221.

Zadania zapisz w zeszycie.