Fizyka

Proszę o rozwiązanie następujących quizz-ów. Do zeszytu przepisz  pytania oraz tylko poprawną odpowiedź.

https://quizizz.com/admin/quiz/5cf80b9d1084b4001aea6dcd/fizyka-kinematyka

Przypomnij wzory oraz jednostki następujących wielkości fizycznych: pracy, mocy i siły.