BHP

Lekcja 22 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowe – podręcznik ( I tydzień)
Lekcja  23 Ryzyko zawodowe – podręcznik ( II  tydzień)
 Po zrealizowaniu  całego działu V  zrobimy powtórzenie materiału  i przygotowanie do sprawdzianu.
Sprawdzian po wznowieniu nauki. Zachęcam do nauki .