Dokumenty szkolne

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE  – Pobierz

OCENIANE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA UCZNIÓW  – Pobierz

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY – Pobierz

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH – Pobierz

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – Pobierz