„Jagiellończyk” wzbogaci się o prawie 790 tysięcy!!!

 

W tym trudnym dla wszystkich czasie przybywamy z dobrymi wiadomościami! Na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nasz „Jagiellończyk” wzbogaci się o prawie 790 tysięcy!!! Tyle wynoszą środki na doposażenie i modernizację czterech pracowni do kształcenia praktycznego w branży mechanicznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej!!! Aż ponad 670 000 podchodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej! Wszystko w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” realizowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do nas!!!

(autor: M. Borkowska)