Technik pojazdów samochodowych

Opis zawodu
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdasz dwie kwalifikacje:
MG.18
. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
MG.43.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Dodatkowo możesz uzupełnić wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej oraz za darmo uzyskać prawo jazdy kat. B.