Technik informatyk

 

     

Opis kierunkuPrzedmioty zawodowePraca
TECHNIK INFORMATYK – nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Dodatkowo zdobędziesz podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki.
informatyka
urządzenia techniki komputerowej
systemy operacyjne
administracja systemami operacyjnymi
lokalne sieci komputerowe
montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
 
Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.