Technik ekonomista

 

Opis kierunku
TECHNIK EKONOMISTA – nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
AU.35.
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36.
Prowadzenie rachunkowości. Dodatkowo zdobędziesz podstawy wiedzy logistycznej.