Technik informatyk

Opis kierunku

Celem nauki jest zdobycie wiedzy w zakresie montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych, a także programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW oraz systemami zarządzania treścią.