Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis kierunku

 Kształcenie odbywa się w zakresie oceny stopnia zagrożenie  i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy, ustalaniu okoliczności wypadków i chorób zawodowych oraz organizowania i prowadzenia szkoleń  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.