Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
Opiekun: mgr Jonna Filiżanowska
Przewodnicząca: Dawid Badziąg kl. III T
Zastępca: Julia Turulska kl. II LO
Skarbnik: Emilia Sonnenfeld kl. II LO
Kronikarz: Aleksandra Dąbrowska kl. II LO