Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dyrekcja

mgr Michał Rymacki – Dyrektor szkoły

mgr Maria Kandyba – Wicedyrektor szkoły

Pedagog

mgr Barbara Tyszczenko

Język polski

mgr Magdalena Borkowska

mgr Lucyna Szynicka

Język angielski

mgr Krzysztof Olender

mgr Bartosz Piórkowski

Język hiszpański

mgr Arkadiusz Szulca

Język niemiecki

mgr Tomasz Mrukwa

mgr Arkadiusz Szulca

Język rosyjski

mgr Barbara Dziarkowska

Matematyka

mgr Anna Chylińska

mgr Michał Chyliński

mgr Michał Rymacki

Geografia

mgr Joanna Filiżanowska

Biologia

mgr Maria Kandyba

Chemia/Fizyka

mgr Anna Cybulska

Historia/Historia i społeczeństwo/Wiedza o społeczeństwie

mgr Ilona Herzberg

Wychowanie fizyczne

mgr Urszula Jelińska

mgr Zbigniew Serocki

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zbigniew Serocki

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Agnieszka Dzwonkowska

mgr Bartosz Roman

mgr Magdalena Nahorna

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Zbigniew Barański

mgr inż. Tomasz Czołba

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Zbigniew Barański

mgr inż. Wojciech Bernaciak

mgr inż. Mariusz Kellas

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

inż. Jan Harackiewicz

Przedmioty zawodowe bhp

mgr Anna Pastuszka

mgr Waldemar Wróblewski

Przedmioty zawodowe administracja

mgr Rafał Glinowiecki

mgr Magdalena Nahorna

Religia

Ks. mgr Grzegorz Koczot

Biblioteka

mgr Maria Kandyba