KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Opis kierunku
KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA – zwiększona liczba godzin nauczania języków obcych i przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, wos) pozwala zdobyć wiedzę wymaganą na kierunkach: filologia polska i obca, prawo, politologia, socjologia, marketing, pedagogika i wielu innych