Opis kierunku
 SPRZEDAWCA – uczniowie jako młodociani pracownicy odbywają naukę w szkole (zajęcia teoretyczne) i u pracodawcy (zajęcia praktyczne), zostaje ona zakończona egzaminem zadawanym w naszej szkole w zakresie kwalifikacji:
AU.20.
Prowadzenie sprzedaży. W trakcie nauki można dodatkowo uzyskać certyfikat kursu obsługi kas fiskalnych.