Opis kierunku
  • zajęcia z towaroznawstwa, technik sprzedaży, zasad obsługi klientów, prowadzenia działalności gospodarczej.