Modelarz odlewniczy/ operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Opis kierunku

W trakcie nauki uczeń przygotowuje się do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego oraz naprawy i konserwacji oprzyrządowania odlewniczego.

Zdobywa także wiedzę z zakresu wykonywania odlewów różnymi metodami i przygotowywania materiałów wsadowych oraz topienia stopów metali w piecach odlewniczych.

Realizacja tych kierunków kształcenia jest możliwa dzięki współpracy z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty.