Klasa wielozawodowa BS I stopnia

Opis kierunku

Female chef adding herbs to shrimps dish

KLASA WIELOZAWODOWA BS I stopnia – uczniowie- młodociani pracownicy podpisują umowę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego realizują zajęcia praktyczne; w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a kształcenie z przedmiotów zawodowych odbywa się w systemie kursowym – 4 tygodnie w każdym roku szkolnym; po ukończeniu szkoły zdają egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą ( w przypadku zawodów, pracodawców zrzeszonych przez CECH) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną