Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Gimnazjalistom, dla których fach w ręku to podstawa, proponujemy edukację w Branżowej Szkole I stopnia w następujących zawodach:

Kierowca mechanik

Mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych

Sprzedawca

Modelarz odlewniczy/ operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Klasa wielozawodowa BS I stopnia