Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z nowymi regulacjami prawnymi, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, informuję, że zajęcia w szkole są zawieszone do 10.04.2020r.

W dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będziemy prowadzić nauczanie zdalne – na odległość. Uczniowie będą otrzymywać nowe treści i materiały z poszczególnych przedmiotów na swoje adresy e-mail lub grupy utworzone na portalach społecznościowych. O sposobie sprawdzania i oceniania wiedzy poinformujemy w najbliższym czasie. Będziemy brać pod uwagę dostępność do komputera i Internetu planując działania.

W celu kontaktu z nauczycielami na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne znajduje się wykaz adresów email do wszystkich nauczycieli.

To dla nas wszystkich trudny czas. Wierzę, że w obecnym czasie priorytetem jest ochrona naszego zdrowia. Proszę Rodziców i Uczniów o dostosowywanie się do zaleceń MZ, GIS, MEN i pozostanie w domu a także o wyrozumiałość i cierpliwość.

Droga Młodzieży, wykorzystujcie ten czas na naukę pod kierunkiem Waszych nauczycieli. Wykorzystujcie wskazówki przez nich przekazywane. Wierzymy, że wszystko się dobrze ułoży i spotkamy się w szkole wszyscy zdrowi i uśmiechnięci.

Dyrektor Michał Rymacki