Ogólnopolski Konkurs „Mistrzowie i patrioci”

 

Dwie nasze panny: Wiktoria Dziarska i Izabella Sonnenfeld wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrzowie i patrioci”, zorganizowanym z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Celem konkursu było m.in. promowanie i upamiętnienie wśród młodzieży wybitnych postaci polskiego sportu, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla kraju, a objęty był Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Iza pisała pracę dotyczącą mistrzów sportu angażujących się w działalność narodowowyzwoleńczą, którzy mogliby być inspiracją dla współczesnej młodzieży, a Wiktoria zajęła się problemami sportowców sprzed 90 lat, rozumieniem działalności sportowej jako sposobu reprezentowania kraju po odzyskaniu niepodległości i sportem traktowanym jako przejaw patriotyzmu. Dziewczyny otrzymały podziękowania za udział i nagrody w postaci gier planszowych „Mistrzowie i patrioci”.

(autor: M. Borkowska)