101 rocznica odzyskania niepodległości w naszym „Jagiellończyku”

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” (Józef Piłsudski)
101 rocznica odzyskania niepodległości w naszym „Jagiellończyku”. Po części artystycznej, na którą składał się montaż słowno-muzyczny, nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców ostatnio przeprowadzonych konkursów i zawodów.

(autor: M. Borkowska)