Próbna ewakuacja

W poniedziałek 16 września o godzinie 10:00 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Uczniowie wraz z nauczycielami i personelem opuścili szkołę i zebrali się w wyznaczonym miejscu.   Na teren szkoły przybyły dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez strażaków, alarm został odwołany. Uczniowie wrócili na lekcje. Była to  pouczająca i ważna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

(autor: Z. Barański)