Informujemy, że nauczyciele Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Łasinie kontynuują strajk.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia

opieki oraz realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych

zajęcia w szkole zostają zawieszone

od 10 kwietnia 2019r. do odwołania.

O jakichkolwiek zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor szkoły