Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019r.

nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Łasinie kontynuują strajk.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia

opieki oraz realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych

zajęcia w szkole zostaną zawieszone.

O jakichkolwiek zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor Szkoły