Nakręć film o szkole

Konkurs na najlepszy amatorski film promujący szkołę

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Konkurs trwa do 04.01.2019 r. do godz. 15.00, przy czym organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.

Regulamin konkursu – czytaj