Autor: admin

Harmonogram konsultacji w szkole

Spotkania z nauczycielami odbywają się w dni dyżurów. Uczniowie, którzy chcą spotkać się z danym nauczycielem muszą umówić się indywidualnie (telefonicznie lub mailowo) na określoną godzinę.
Konsultację odbywają się na terenie szkoły i warsztatów szkolnych w godzinach od 8.00 do 14.00.
Uczeń przychodzący na konsultację musi być zdrowy i nie objęty kwarantanną. Podczas przebywania na terenie szkoły uczniowie są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania poleceń obsługi.

Wielkie brawa…

👏👏👏Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich czwartkowych krwiodawców!!! Aż 41 osób stawiło się, by podzielić się tym bezcennym darem, mimo trudniejszej niż zazwyczaj sytuacji. Cieszymy się niezmiernie, że są wśród nas tacy cisi bohaterowie!

„Jagiellończyk” wzbogaci się o prawie 790 tysięcy!!!

 

W tym trudnym dla wszystkich czasie przybywamy z dobrymi wiadomościami! Na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nasz „Jagiellończyk” wzbogaci się o prawie 790 tysięcy!!! Tyle wynoszą środki na doposażenie i modernizację czterech pracowni do kształcenia praktycznego w branży mechanicznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej!!! Aż ponad 670 000 podchodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej! Wszystko w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” realizowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do nas!!!

(autor: M. Borkowska)